Dječji vrtić Suncokret u Slatini i Područni odjel u Mikleušu započinju s radom 11. svibnja 2020. godine

Organizacija rada u Slatini:

 • Radno vrijeme vrtića je od 6.30 do 16.30 sati
 • Rad s djecom bit će organiziran u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini prema uputama i smjernicama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19
 • Molimo roditelje koji su prijavili dolazak svoje djece u vrtić 11. svibnja da ovdje preuzmu Izjavu i u ponedjeljak je potpisanu donesu u vrtić
 • Zaposlenici našeg vrtića tijekom ljeta neće koristiti kolektivni godišnji odmor te ćemo od sada na dalje kontinuirano biti na raspolaganju korisnicima naših usluga u redovitom programu
 • Program predškole s predškolcima odvijat će se do ispisa djece iz vrtića
 • Igraonica se u vrtiću do daljnjega neće održavati
 • „Vrtić kod kuće“ nastavlja s virtualnim radom te sve naše polaznike pozivamo da i dalje svakodnevno sudjeluju u aktivnostima koje su odgojitelji za njih pripremili.

Organizacija rada u Mikleušu:

 • Radno vrijeme vrtića je od 7.30 do 15.00 sati
 • Rad s djecom bit će organiziran u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini prema uputama i smjernicama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19
 • Molimo roditelje koji su prijavili dolazak svoje djece u vrtić 11. svibnja da ovdje preuzmu Izjavu i u ponedjeljak je potpisanu donesu u vrtić
 • Zaposlenici našeg vrtića tijekom ljeta neće koristiti kolektivni godišnji odmor te ćemo od sada na dalje kontinuirano biti na raspolaganju korisnicima naših usluga u redovitom programu
 • Program predškole s predškolcima koji pohađaju redoviti program odvijat će se do ispisa djece iz vrtića
 • Program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića („Mala škola“) odvijat će se u sklopu našeg virtualnog „Vrtića kod kuće“
 • „Vrtić kod kuće“ nastavlja s radom te sve naše polaznike pozivamo da i dalje svakodnevno sudjeluju u aktivnostima koje su odgojitelji za njih pripremili.
 • Molimo roditelje djeca koja neće pohađati vrtić u razdoblju od 11. do 22.5. da spriječe dolazak svoje djece na vrtićko igralište, terasu i druge vanjske prostore vrtića kako bi se spriječio kontakt s djecom koja pohađaju vrtić.

Svim roditeljima se najsrdačnije zahvaljujemo na razumijevanju i podršci a nove upute o organizaciji rada objavit ćemo prema aktualnoj epidemiološkoj situaciji.