Cijene programa Dječjeg vrtića Suncokret

 

program_Vrtic

Redoviti program:

Ekonomska cijena Dječjeg vrtića Suncokret iznosi 1.300,00 kuna mjesečno po djetetu.

 

Participacija roditelja s područja Grada Slatine u cijeni iznosi:
  • za cjelodnevni redoviti program: 620,00 kn
  • za poludnevni redoviti program: 310,00 kn
 

Participacija roditelja s područja Općine Mikleuš u cijeni iznosi:

za cjelodnevni redoviti program: 280,00 kn

 


Participacija roditelja s područja Općine Nova Bukovica u cijeni iznosi:

za cjelodnevni redoviti program: 260,00 kn

 


Participacija roditelja s područja Općine Čađavica u cijeni iznosi:

za cjelodnevni redoviti program: 520,00 kn

 

 

Participacija roditelja s područja Općine Sopje u cijeni iznosi:

• za cjelodnevni redoviti program: 520,00 kn

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga smanjuje se:
  • za drugo i svako sljedeće dijete za 20%
  • za dane odsustva djeteta zbog bolesti u trajanju 10 radnih dana i više za 20%.

 

Igraonica:
  • svakodnevna: 150,00 kn
  • dva puta tjedno: 110,00 kn
  • Engleska igraonica u Područnom odjelu Mikleuš, dva puta tjedno: 110,00 kn

 

Program predškole
  • besplatan

 

Procedura naplate prihoda
Procedura naplate prihoda
Procedura-naplate-prihoda.docx
15.9 KiB
134 Downloads
Detalji