CIJENE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA SUNCOKRET

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA GRADA SLATINE U CIJENI IZNOSI: 135,90 EUR

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE MIKLEUŠ U CIJENI IZNOSI: 60,00 EUR

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE NOVA BUKOVICA U CIJENI IZNOSI: 59,73 EUR

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga umanjuje se:

    • za drugo i svako sljedeće dijete za 20%
    • za dane odsustva djeteta zbog bolesti u trajanju 10 i više radnih dana za 20%

 

Program predškole u Područnom odjelu Mikleuš je besplatan.