Cijene programa Dječjeg vrtića Suncokret

 

program_Vrtic

Redoviti program:

Ekonomska cijena Dječjeg vrtića Suncokret, Slatina iznosi 1.400,00 kuna mjesečno po djetetu.

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA GRADA SLATINE U CIJENI IZNOSI:

• za cjelodnevni redoviti program: 720,00 kn

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE MIKLEUŠ U CIJENI IZNOSI:

• za cjelodnevni redoviti program: 250,00 kn

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE NOVA BUKOVICA U CIJENI IZNOSI:

• za cjelodnevni redoviti program: 360,00 kn

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE ČAĐAVICA U CIJENI IZNOSI:

• za cjelodnevni redoviti program: 620,00 kn

 

PARTICIPACIJA RODITELJA S PODRUČJA OPĆINE SOPJE U CIJENI IZNOSI:

za cjelodnevni redoviti program: 620,00 kn

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga umanjuje se:

    • za drugo i svako sljedeće dijete za 20%
    • za dane odsustva djeteta zbog bolesti u trajanju 10 radnih dana i više za 20%

 

Program predškole u Područnom odjelu Mikleuš - besplatan

 

Procedura naplate prihoda
Procedura naplate prihoda
Procedura-naplate-prihoda.docx
15.9 KiB
207 Downloads
Detalji

 
 
 
 
 

Odluka O Iznosu Rezervacije 2020
Odluka O Iznosu Rezervacije 2020
Odluka-o-iznosu-rezervacije-2020.docx
17.2 KiB
88 Downloads
Detalji