Djelatnici Dječjeg vrtića Suncokret, Slatina su:

 

RAVNATELJICA

  • Snježana Dupan-Lovrić

 

ODGOJITELJICE

  • Marta Juršik
  • Nina Ivanac
  • Lucia-Patricia Hodak
  • Lea Subašić

 

KUHARICA

 •  
  • Katarina Habričko
  • Barbara Boronjek (zamjena)

 

 SPREMAČICA

  • Katarina Perković

 

Djelatnici Područnog odjela u Mikleušu su:

 

ODGOJITELJICE

  • Ivana Škulj
  • Barbara Pavlović
  • Ana Tonc

 

SPREMAČICA

  • Željka Lazar