Djelatnici Dječjeg vrtića Suncokret, Slatina su:

 

RAVNATELJICA

  • Snježana Dupan-Lovrić

 

ODGOJITELJICE

  • Marijana Munitić
 •  
  • Marta Juršik
  • Nina Ivanac

 

KUHARICA

  • Katarina Habričko
  • Barbara Boronjek (zamjena)

 

 SPREMAČICA

  • Katarina Perković

 

Djelatnici Područnog odjela u Mikleušu su:

 

ODGOJITELJICE

  • Kristina Trupina
  • Barbara Pavlović
  • Ivana Škulj

 

SPREMAČICA

  • Željka Lazar