Djelatnici Dječjeg vrtića Suncokret, Slatina su:
 
ravnateljica
  • Snježana Dupan-Lovrić

 

odgojitelji
  • Gordana Rakocija
  • Kristina Cerovski
  • Marko Bolić
 
kuharica
  • Katarina Habričko
 
spremačica
  • Anica Matišić

 

Djelatnici Područnog odjela Mikleuš su:
 
odgojitelji
  • Ivana Škulj
  • Maja Mamula
 
spremačica
  • Željka Lazar