Djelatnici Dječjeg vrtića Suncokret, Slatina su:

 

RAVNATELJICA

 • Snježana Dupan-Lovrić

 

ODGOJITELJICE

 • Tamara Pavlović
 • Lucija Bošnjak
 • Sara Ribar
 • Nina Ivanac

 

KUHARICA

 • Katarina Habričko

 

 SPREMAČICA

 • Katarina Perković

 

Djelatnici Područnog odjela u Mikleušu su:

 

ODGOJITELJICE

 • Kristina Trupina
 • Barbara Pavlović
 • Ivana Škulj

 

SPREMAČICA

 • Željka Lazar