Prilog Plave TV, 30.4.2020.

Područni odjel Mikleuš, nastup na priredbi "Ide zima" s pjesmom "Što se u vrtiću radi" na znakovnom jeziku.

HRT 3.7.2019. – Dodjeljene Nagrade Ivan Filipović
Nastup na priredbi DND-a s pjesmom "Brown bear".

 

Završna svečanost predškolaca u Mikleušu 2019.