Ovo je Duje, dupin koji živi u blizini otoka Lošinja. Duje je sada naš dupin jer smo ga usvojili povodom Svjetskog dana mora i oceana. Time smo podržali zaštitu dobrih dupina i njihovog prirodnog staništa o kojima brine Plavi svijet – edukacijski centar o moru na Velom Lošinju. Ukoliko netko od vas bude tamo ljetovao, pozdravite nam puno našeg Duju!