Blagdan Svetog Nikole obilježili smo brojnim veselim aktivnostima. Najviše nas je obradovao susret sa Svetim Nikolom i pokloni kojima nas je darivao, a mi smo mu zauzvrat izveli prigodni program. U Slatini nas je u prigodi ovog blagdana posjetio gradonačelnik Denis Ostrošić koji nam je poklonio slikovnice. U Mikleušu smo zajedno sa svim učenicima Osnovne škole Mikleuš
sudjelovali u programu za Sv. Nikolu. Zahvaljujemo se Gradu Slatini i gradonačelniku Denisu Ostrošiću te Općini Mikleuš i načelniku Milanu Dundoviću na darovima kojima su nas sve jako razveselili.