Sudjelovali smo na Regionalnoj smotri projekata iz područja Nacionalnogprograma odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u Slavonskom Brodu. Predstavili smo projekt “Buka i zvuk” koji je proveden u odgojnoj skupini “Cvjetići”. Kroz aktivnosti kao što su “Semafor buke”, “Što je buka, a što zvuk?”, “Od uha do sluha”, “Važnost tišine”, “Zvukovi oko nas”, “Mjerenje duljine trajanja zvuka”, “Vibracije koje proizvodi zvuk”, “Aktivnosti opuštanja”, “Kako nacrtati zvuk?”, “Zvuk i pokret”, “Zvuk, slovo i glas” puno smo naučili o zvuku i osvijestili smo količinu buke koju sami proizvodimo, te nastavljamo raditi na smanjenja buke u okruženju u kojemu boravimo. Zahvaljujemo se Udruzi za promicanje zdravog života i duhovni razvoj AUM Slatina koja nam je ustupila instrumente pomoću kojih smo istraživali zvuk.