Našim roditeljima u Slatini i u Mikleušu pokazali smo dio programa na engleskom jeziku kojega smo usvojili od početka pedagoške godine. Naučili smo brojne pjesmice, recitacije i igre na temu “To sam ja – Me and my body”, “Moja obitelj – Me and my family”, “Moji prijatelji – Me and my friends”, “Okoliš, priroda – Environment, nature”, “Hrana – Food”, “Matematika – Mathematics”, “Boje – Colours” i “Životinje – Animals”. Ponosni smo na znanje koje smo pokazali, a i naši su roditelji ponosni na nas!