Mjesec hrvatske knjige obilježili smo u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom u Slatini i školskom knjižnicom u OŠ Mikleuš. Osim posjeta knjižnicama, u goste nam je došla i Martina Hamaček Matijević iz slatinske knjižnice koja nas je obradovala slikovnicama. Zahvaljujemo Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina i Osnovnoj školi Mikleuš na suradnji i pomoći u obilježavanju Mjeseca hrvatske knjige!