U časopisu “Život i škola” objavljen rad naše djelatnice Maje Mamula.

Ponosni smo što je rad pod nazivom “Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi” objavljen u časopisu Život i škola: časopisu za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. U suautorstvu s dr. sc. Ivanom Trtanj s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ovaj se rad smatra doprinosom kada je riječ o istraživanju sintaktičkoga razvoja djece mlađe školske dobi. Sintaksa je jezična sastavnica koja nam omogućuje izražavanje misli i osjećaja, a bavi se proučavanjem rečeničnog ustrojstva i pravilima po kojima se riječi slažu u rečenice. Dječji jezični razvoj započinje već oko prve godine života kada dijete ulazi u fazu jednočlanih iskaza, a sintaksa se najintenzivnije razvija između treće i pete godine djetetova života. Cilj ovoga rada bio je utvrditi kojim se vrstama rečenica služe djeca mlađe školske dobi, postoje li individualne razlike među djecom te je li kod djece starije dobne skupine vidljiva uporaba složenijih rečeničnih struktura. Također se željelo istražiti upotrebljavaju li djeca i u kojoj mjeri odnosne rečenice prilikom pripovijedanja. Rezultati istraživanja pokazali su kako su djeca mlađe školske dobi već usvojila sintaktička ustrojstva te su sposobna kombinirati usvojena jednostavna rečenična ustrojstva u složenija. Iz analize dobivenih rezultata proizlazi zaključak da se sintaktički razvoj doista nastavlja i dalje tijekom školovanja.

Cijeli rad može se pronaći i na poveznici – ovdje.

Prisustvovali smo na Međužupanijskom stručnom skupu za odgojitelje Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije u Požegi. Voditeljica stručnog skupa bila je viša savjetnica za predškolski odgoj Luja Zamečnik a tema “Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića”. Stručni skupovi dio su kontinuiranog profesionalnog usavršavanja prema Programu stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika u Dječjem vrtiću Suncokret.