ina_projekt_malaU tijeku je druga faza realizacije našeg projekta “Zeleni vrtovi za zelenije vrtiće”. Voditeljica projekta Snježana Dupan-Lovrić posjetila je 22. i 24. veljače 2016. Dječji vrtić Potočnica u Pitomači i Dječji vrtić Suhopolje u Suhopolju gdje je održala radionicu recikliranja papira. Djecu i odgojitelje poučila je kako od starog, iskorištenog papira napraviti novi, unikatni papir.

Cjelokupnu opremu za recikliranje vrtići su dobili na poklon, što je omogućila INA-Industrija nafte, d.d., sponzor ovog projekta. INA se tako još jednom pokazala kao društveno odgovorna kompanija koja podupire društveno korisne projekte pružajući pomoć u vidu donacija kao i kroz druge oblike suradnje.