Na eTwinning konferenciji na temu “eTwinning – za razvoj učitelja budućnosti” u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU naš je vrtić dobio Priznanje “Europska oznaka jezika” za projekt “Što naši roditelji rade kada rade?”. Projekt je izabran kao jedan od inovativnih projekata u učenju stranih jezika a priznanje je uručeno voditeljici projekta Gordani Rakocija. Ponosni smo na ovo priznanje i ono nam je motivacija za daljnje stručno usavršavanje, kako na području engleskog jezika tako i u korištenju eTwinning platforme kao najveće europske odgojno-obrazovne zajednice.