Dječji tjedan obilježili smo u suradnji s Društvom Naša djeca Slatina crtanjem kredama u gradskom parku. Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez društava Naša djeca Hrvatske nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu. Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak 2. listopada a završava u nedjelju 8. listopada.