U vrtiću nas je posjetio djelatnik PP Slatina Kristijan Dlab s kojim smo ponovili najvažnija prometna pravila. Ponovili smo gdje se i kako na siguran način može prijeći cesta, što je semafor, važnost upotrebe sjedalice u automobilima te načine pravilnog ponašanja pješaka i biciklista u prometu. Prometna edukacija u našem se vrtiću provodi tijekom cijele godine s posebnim naglaskom na djecu u godini pred polazak u školu a Policijskoj postaji Slatina i njihovim djelatnicima se zahvaljujemo na ovoj kvalitetnoj i dugogodišnjoj suradnji.